VA-anlegg

  • Selskapet har lang og bred erfaring med etablering, utbygging og igangsetting av vann- og avløpsanlegg.
  • Første anlegg etablert i 2007 på Oksøya i Porsgrunn kommune.
  • Prosjektene har en økonomisk størrelse fra ca kr 0,5 mill til kr 25 mill..
  • Egen avdeling med fagfolk som utfører service og vedlikehold av pumper og ledningsnett.

arbeidstegning ps1 080112

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no