Mudring

 

Behov for privat mudring er ofte basert på, at tidligere dybder ved brygge/badeplass er blitt gjenfylt, bygging av ny brygge, mm. Vi har båt og lektere som utfører slike oppdrag. Mudring er søknadspliktig, med behandlingstid på ca. 1 år.

 

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no