Åpenhetsloven

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Arne Rød & Co AS er en stor aktør innenfor anleggsbransjen – og innenfor tjenesteområdene som selskapet tilbyr i sitt marked. Selskapet utfører tradisjonelle entreprenøroppdrag som graving, masseforflytting og VA-anlegg. I tillegg har selskapet en meget god utstyrspark for å håndtere anleggsarbeid i og ved sjøen.

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Arne Rød & Co AS har etablert følgende retningslinjer og rutiner til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Arne rød & co as vurderer kontinuerlig hvordan drift og virksomhet påvirker Ansatte, kunder, Samfunnet og miljøet som en helet. Selskapet etiske retningslinjer følger både FN`s Code of Conduct på leverandørområdet, samt Global compact, som er anerkjente prinsipper for menneskerettigheter. Retningslinjene gjelder for alle som opptrer på vegne av selskapet, herunder ansatte, underentreprenører og selskapets styre.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Det er ikke funnet brudd på menneskerettigheter eller avdekket noen negative konsekvenser betydning. Leverandørene våre er i stor grad Grossister som vil ha ansvar og oversikt over sine egne leverandører.

 

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

 Vi jobber mye i et sårbart miljø. I vernet områder og kystsoner.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har oppdatert vårt utstyr for å få et mest mulig miljøvennlig fotavtrykk. Her er det bruk av blant annet miljøvennlige oljer som er 100% nedbrytbare.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har et moderne vedlikeholdssystem for å oppdage eventuelle farer for utslipp.

Arne Rød & co as jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Vår forpliktelseserklæring, inkludert våre etiske retningslinjer for leverandører, samt FNs bærekrafts mål, danner grunnlaget for vårt arbeid med å fremme og respekter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no