Tilbake

Ormerfjorden

24. september 2014

Innløpsgrøft p-st (2)

Ormerfjorden VA, 2012. Er et VA-anlegg for et hyttefelt på ca 140 hytter beliggende i Porsgrunn Kommune. Hovedanlegget ligger kombinert på land og i sjø.Deler av VA-anlegget blir tatt over av Porsgrunn Kommune.Stikkledninger er kombinert av frostfritt og preisolerte ledninger. Levert og gravd ned kommunal hovedpumpestasjon. Tilkoblet kommunalt nett for vann og avløp. Alle pumpestasjoner er Grundfos.

 

 

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no