Tilbake

Grunnarbeider

25. september 2014

Video av grunnarbeider for oppføring av ny flerbrukshall, utført av Arne Rød & Co AS i Sandefjord.

Vedlagt følger noen bilder fra nylig utførte prosjekter.

 

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no