Tilbake

Fjellstrand

25. september 2014

Fjellstrand er på Nesodden  og prosjektet omfatter tilknytning av ca 35 hytter i meget ulendt og bratt terreng. Prosjektet er gjennomført ila 2014.

Arne Rød & Co AS • Postboks 1513 • 3206 Sandefjord • Tlf: 33 48 30 90 • Østerøyveien 35 • 3236 Sandefjord • post@arneroed.no